RF Mikroovn Verktøy - del 65 (ViPEC)

R

Robin Hood

Guest
ViPEC er et kraftig verktøy for analyse av høy frekvens, lineære elektriske nettverk.Det tar en tekst basert beskrivelse av elektriske nettverk, og en analyse er utført i frekvensen domene.Utdataene i form av 2-port parametere (S, Y og Z) med resultater presentert på en brukerdefinert rutenett og Smithchart.Det kan også brukes til å beregne inn-og utgang impedans / opptak samt forsterker stabilitet faktorer (Linvill & Stern).ViPEC for Linux
http://rf.rfglobalnet.com/downloads/vipec-static-1_07_tar.tar

ViPEC for Windows 95
http://rf.rfglobalnet.com/downloads/vipec-1_00_win.zip

ViPEC-2,00 for Windows
http://rf.rfglobalnet.com/downloads/vipec-2_00_win.zip
 
Zaczyna się niewinnie - wysłany spam czy banker. Kończy pustym kontem lub utratą cennych danych. Jak uniknąć takich konsekwencji? Pięć zasad bezpiecznego IT przedstawia Łukasz Formas, główny inżynier sprzedaży z Integrated Solutions.

Read more...
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top